Eastern European Collectors
Knoll Galria Budapest

 

HU  EN  DE  

Kritika/Elemzés/Média:

Bevezetéseként a kiállításhoz a Kalinyingrádi Közös remegés-csoport Yasnoje c. művét ajánljuk : https://player.vimeo.com/video/3145991

----------------

Publikációk a kiállításról:

Rebeka Erdélyi: Horizons of Autonomy at Knoll Gallery, Blok Magazine, 2023, July 17, https://blokmagazine.com/horizons-of-autonomy-at-knoll-gallery/?utm_source=0101%20on%20art%20Presseschau%2FNewsletter&utm_campaign=bc85a7a5b1-EMAIL_CAMPAIGN_2023_01_01_03_57_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-5f089682a6-[LIST_EMAIL_ID]&fbclid=IwAR08B2PP3C-5pelYvvTg0nOAmlYmOwloMVnX7kEKsEyAo4A3R7u-qpUoqhw

György Péter: Az autonómia horizontjai, in: Élet és irodalom, 2023.04.14.
https://www.es.hu/cikk/2023-04-14/gyorgy-peter/az-autonomia-horizontjai-.html?fbclid=IwAR1alk30e8kR088q89rtsMvF9CLPtGVcSd4pF72U88CsdrN8lCHEr71EoUU

Dékei Krisztina: Olyan miniszterelnököt szeretnék, in: Magyar Narancs, 2023.04.21., XXXV, évfolyam, 16.szám
https://magyarnarancs.hu/kritika/olyan-miniszterelnokot-szeretnek-258015?fbclid=IwAR2sSlKewRbvS4jGzXM5J9wtM_hNLUTCvTm7i11gfwXIbbVnPpt6NE1xWnc
 
OZSVÁTH ESZTER JUDIT|2023. MÁJUS 9.| Az üvöltés intimitása - Az autonómia horizontjai – KULTer.hu, https://www.kulter.hu/2023/05/az-uvoltes-intimitasa-az-autonomia-horizontjai/

----------------

FINISSZÁZS

2023. május 12. (péntek) 18 óra

A program Simon Zsuzsanna és Lukács Máté filmjének vetítése, amely a Szabadság a Vas utcában című, 2020. október 2-i eseményt idézi fel, amelynek során művészettörténészek szolidaritási akcióként élőképet formáltak a Színház- és Filmművészeti Egyetem Vas utcai épülete előtt.

A filmvetítés után beszélgetés az esemény kezdeményezőjével, résztvevőjével, Bicskei Éva művészettörténésszel.

Az autonómia horizontjai

Todoroff Lázár: Tableaux Vivant - Delacroix: A Szabadság vezeti a népet, 2023, fotó, 70x100 cm

2023. márc. 24 - máj. 13.

Résztvevő művészek:

Rufina Bazlova, Bagi Attila, Alice Hualice, Zoe Leonard/Szegedi-Varga Zsuzsanna, Hanna Rullmann és Faiza Ahmad Khan, Simon Zsuzsanna, Todoroff Lázár, Tuboly-Vincze Gabriella

Kurátor: Pilinger Erzsébet

Folyók, tavak, mocsaras vidékek és a természet élettelen tárgyai „környezeti személyiség"-ként váltak a jogban elfogadottá a környezetvédelem új lehetőségei érdekében az utóbbi években Ùj-Zélandon, Indiában és Európában. Ám már korábban, 2006-ban magának a természetnek a jogait ismerte el egy Pennsylvaniai település, ugyanez rövidesen Ecuador alkotmányában is  megjelent, majd Bolívia nyilvánította ki, hogy a természetnek a tiszteletre és a regenerálódásra egyaránt joga van. Autonóm létezésük és védelmük joga vált így elismertté. A joggyakorlat e változásával párhuzamosan alakultak ki viszont olyan új ökológiai perspektívákat hozó gondolkodásmódok, amelyek szerint az emberi lények és a nem-emberi létezők kapcsolatában az együttműködés domináns, s nemcsak az ember központi szerepét utasítják el, hanem azokat a nézeteket is amelyek az embert autonómnak és önállónak tekintik. David Abram egy „több-mint-emberi" világról gondolkozott így, majd az emberi felsőbbrendűség-tudat elutasítása és a bolygó, sőt az univerzum tárgyai autonómiájának elképzelése a tárgy-orientált-ontológia elméleteiben is megjelent.
Az autonómia (azaz - többek között - az önrendelkezés, a saját törvények, szabadság) érvényesülésének lehetőségei  - ahogy mindebből is látszik - folyamatosan változnak. Ám nemcsak planetáris dimenziókban: a jelen legérzékenyebb társadalmi és egyéni konfliktusai ennek megfogalmazásával és hiányának kifejezésre juttatásával válnak tetten érhetővé és érthetővé. A filozófiai szövegekben talán nehezen megragadhatónak tűnő fogalom segítségével mind az egyik legalapvetőbb pszichés szükségletünk, és a társas kapcsolainkból következő dinamikáink, mind az állammal - talán láthatatlannak tetsző - kapcsolódási pontjaink is megjeleníthetők, s az is, hogyan is rajzolódnak ki nagypolitikai horizontok.

Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az autonómia egyik legnagyhatásúbb formájának tekinthető állami autonómia a közelünkben kerül veszélybe külső erők hatására. Felveti mindez azt a kérdés is, mit jelenhet a felbomlóban lévő vagy összeomló állam miatt többé már semmilyen biztonságot nem élvező, menekülni kényszerülő egyén autonómiája.  Ám legalább ennyi veszélyt jelent számára a kizárólagos hatalmat gyakorló állam is, s kérdésessé válik, hogy a demokratikus folyamatok lendülete  e viszonyok között hogyan formálhat új autonómiát, s hogy a nyilvánosság technikai médiumai vagy hagyományos műformákat új médiumként használó alakzatai által megjelenő narratívák hogyan hatnak minderre.

A mindennapok során az intézményrendszer működése határozhatja meg az individuum sorsát,  heteroním, azaz külső törvények által kialakított helyzeteket létrehozva  - vagy épp ellenkezőleg: elősegítve az autonómiat. A kiállításon megjelenő munkák ehhez kapcsolódva olyan kérdéseket érintenek, hogy vajon a radikális társadalmi utópiák intézményesülése garantálja-e az egyén méltóságát (kórházi kezelést kapva, munkáját elveszítve vagy épp megöregedve), vagy hogyan reagálhat az egyetem önállóságának aláására egy közösség az autoritér állam közegében. Avagy hogyan lehet tiltakozni az intézményi erőszak ellen, hogyan fejezheti ki egy választópolgár egy esendőségét vállaló, empatikus és aktív vezető iránti vágyát avagy általában milyen esélyei vannak a kapitalizmusban az individuum autonómiájának.

Ám ez utóbbira nagy hatással vannak a különböző szerep-elvárásokat tükröző hétköznapi erkölcsi normák és ideálok is, a sokszor kényszerhelyzetet jelentő szokások, mind megjelenésünk, mind viselkedésünk szempontjából. Itt érdemes - sérülékenységünk elismerése mellett - önállóság-vágyunk, szabadságunk kialakítása érdekében az autonómia fogalmát a filozófia története során leginkább meghatározó két filozófus elképzeléseit  felidéznünk: a Kanttól származó "merj gondolkodni!"-axiómát és Adorno által felvetett "nem-részvétel" lehetőségét is.

Külön köszönet: Bence Bettina, Hesz Ágnes, Osváth Zsuzsanna, Sóti Márton, Szegedi-Varga Zsuzsanna, Kristina Walter, Hauser & Wirth, New York