Eastern European Collectors
Knoll Galria Budapest

 

HU  EN  DE  

Kritika/Elemzés/Média:


Gadó Flóra: Hommage - Ideál vagy minta?

in: Balkon, 2017_1, 18-21.o.

https://issuu.com/elnfree/docs/balkon-2017-1

Hommage - ideál vagy minta?

Olivia Mihaltianu: "Film-Métrage", 1996-2016 (35mm film costume; Super 8 film footage, 19 min)

2016. nov. 17 - 2017. jan. 14.

 

Megnyitó: 2016. november 17., 19 óra

A megnyitó programja: Sasvári Edit kurátori bevezetője

Résztvevő művészek:
Birkás Ákos - Jovánovics György (HU),
Noah Fischer (NY) -  Nemes Csaba (HU),
KaszásTamás - Murányi  Mózes Márton (HU),
Genti Korini (ALB),
Olivia Mihaltianu (RO),
Rudas Klára  (HU)

A hommage jelensége olyannyira idegenül cseng a mai művészet kontextusában, hogy e szó hallatán szinte felkapjuk a fejünket.  A művészet régi, tekintélyelvű és hierarchikus viszonylatait juttatja eszünkbe: a nyilvános főhajtást, tisztelgést a művészi nagyság, az apafigura előtt. Ennek a konstrukciónak lényegében az a heroikus attitűd a mozgatója, amely szerint a művészeknek ideáloknak kell megfelelniük.
 
A Knoll Galériába tervezett projektben a művészekkel közösen arra kerestünk válaszokat, hogy a művészet régi, tekintélyelvű struktúráját modellező hommage fogalma ma hogyan gondolható újra, illetve a hommage attitűdjének van-e nem-hierarchikus formája. Létezik-e például ez az attitűd generációspecifikusan, sőt, hogyan értelmezhető és milyen formákat ölt az idősebb művészek hommage-a a fiatalabb generációk felé? Ugyanakkor a "minták" a tekintetében az a kérdés is felmerül, hogy egy kelet-európai művész hogyan tud ellépni egy másik hierarchikus viszonyrendszertől, a centrum-periféria, Nyugat-Kelet viszonylattól? Röviden tehát az a kérdés, hogy a hommage milyen újragondolt formái lehetnek inspirálóak mai művészek számára?

Tovább gondolva mindezt, Dietrich Diderichsen felvetése végül is ahhoz a kérdéshez vezet-e, hogy ma is ideálok kormányozzák-e a művészetet? Más szóval, hogy a művész ideálokat tart-e szem előtt vagy pedig elsősorban magatartásmintákat, karrierstratégiákat követ? (Sasvári Edit)