MAUERFALL

Magyar festészet a 80-as években

11.04 - 2022.01.29

Megnyitó 2021.03.11, 17 órától

Bak Imre, Birkás Ákos, Bukta Imre, ef Zámbó István, Fehér László, Halász Károly, Hencze Tamás, El Kazovskij, Klimó Károly, Koncz András, Mulasics László, Nádler István, Pinczehelyi Sándor, Soós Tamás

Akos Birkas: Fej N°87
1991, olaj/vászon, 188x123 cm, két rész, A 180x70 cm, B 180x70 cm

A Knoll Galerie folytatja tematikus csoportos kiállításainak sorozatát: a vasfüggöny leomlása témájú kiállítás a képzőművészet meglepő helyzetével foglalkozik egy olyan országban, amely az 1980-as években az öröknek tűnő keleti blokk része volt - és mégis részt vett az új festészet és a posztmodernizmus nyugati fejlődésében. Az 1980-as évek második felében egyre több magyar művész vett részt nemzetközi kiállításokon Nyugaton, ami az előző évtizedekben az államszocialista országokban (és a keleti blokk többi országában) szinte elképzelhetetlen volt.

A meglepő események okainak egy része jól ismert - a nyugati országok a nyolcvanas évek folyamán Magyarországról származó művészeket integráltak aktuális kiállításaikba. Itt kell megemlíteni Wilfried Schreiner-t, a Landesmuseum Joanneumban működő Neue Galerie Graz hosszú ideig tartó igazgatóját, aki már nagyon korán számos kiállításon mutatott be magyarországi művészeket (osztrák, olasz és szlovén művészekkel együtt). Tematikailag ezek a kiállítások a németországi és ausztriai "Junge Wilde" és az olaszországi "Transavanguardia" festészetével foglalkoztak, amely az 1980-as évek elején kezdődött.

A szocialista Magyarország művészeinek részvétele mindenesetre meglepetés volt az 1980-as években. Azok a művészek, akiknek már nehéz volt nyugaton nemzetközi kiállításokat látogatniuk, most a legújabb művészeti irányzatok nyugati sztárjaival álltak ki egymás mellett. Az a művészgeneráció, amely már az 1960-as évek végén igyekezett bekapcsolódni néhány kelet-európai országban a nemzetközi művészeti fejlődésbe, és amelyet akkoriban a súlyos elnyomás megakadályozott ebben, az 1980-as évek folyamán fiatal művészekkel együtt részt vett a legújabb (nyugati) fejlesztésekben, és a helyi fiatal művészettörténészek kíséretében egyre gyakrabban szerveztek kiállításokat a legújabb művekből Magyarországon is. Magyarországon mindenekelőtt Hegyi Lóránd (a bécsi Modern Művészeti Múzeum későbbi igazgatója 1990 és 2001 között) volt az, aki a magyar festészet új tendenciáira az "Új Szenzibilitás" kifejezést alkotta.

Érdekes kérdés, hogy 1980 után hogyan fordulhatott a "szocialista realizmus" országaiban a képzőművészet legújabb nemzetközi irányzatai felé ez a fordulat. Ez összefüggött a magyar művészetben sokáig alig észrevehető, az 1980-as évek elején bekövetkezett, a posztmodernhez vezető átalakulással.

A kiállításon a nyolcvanas évek magyarországi központi alkotóinak fontos művei láthatók, kiegészítve néhány, akkoriban kevés figyelmet kapott művész munkáival.

Hétfő – Péntek 14 – 18 óráig
Szombat 13 – 15 óráig