MAUERFALL II

Magyar festészet a 80-as években

11.04 - 2022.01.29

Megnyitó 2021.03.11, 17 órától

Bak Imre, Bartl József, Bodóczky István, Deim Pál, Fehér László, Klimó Károly, Koncz András, Mulasics László, Szőnyei György, Tölg-Molnár Zoltán

Imre Bak: Kandinsky in Paris
1991, acryl/canvas, 212x140 cm

A Knoll Galerie folytatja tematikus csoportos kiállításainak sorozatát: a vasfüggöny leomlása témájú kiállítás a képzőművészet meglepő helyzetével foglalkozik egy olyan országban, amely az 1980-as években az öröknek tűnő keleti blokk része volt - és mégis részt vett az új festészet és a posztmodernizmus nyugati fejlődésében. Az 1980-as évek második felében egyre több magyar művész vett részt nemzetközi kiállításokon Nyugaton, ami az előző évtizedekben az államszocialista országokban (és a keleti blokk többi országában) szinte elképzelhetetlen volt.

A meglepő események okainak egy része jól ismert - a nyugati országok a nyolcvanas évek folyamán Magyarországról származó művészeket integráltak aktuális kiállításaikba. Itt kell megemlíteni Wilfried Schreiner-t, a Landesmuseum Joanneumban működő Neue Galerie Graz hosszú ideig tartó igazgatóját, aki már nagyon korán számos kiállításon mutatott be magyarországi művészeket (osztrák, olasz és szlovén művészekkel együtt). Tematikailag ezek a kiállítások a németországi és ausztriai "Junge Wilde" és az olaszországi "Transavanguardia" festészetével foglalkoztak, amely az 1980-as évek elején kezdődött.

A szocialista Magyarország művészeinek részvétele mindenesetre meglepetés volt az 1980-as években. Azok a művészek, akiknek már nehéz volt nyugaton nemzetközi kiállításokat látogatniuk, most a legújabb művészeti irányzatok nyugati sztárjaival álltak ki egymás mellett. Az a művészgeneráció, amely már az 1960-as évek végén igyekezett bekapcsolódni néhány kelet-európai országban a nemzetközi művészeti fejlődésbe, és amelyet akkoriban a súlyos elnyomás megakadályozott ebben, az 1980-as évek folyamán fiatal művészekkel együtt részt vett a legújabb (nyugati) fejlesztésekben, és a helyi fiatal művészettörténészek kíséretében egyre gyakrabban szerveztek kiállításokat a legújabb művekből Magyarországon is. Magyarországon mindenekelőtt Hegyi Lóránd (a bécsi Modern Művészeti Múzeum későbbi igazgatója 1990 és 2001 között) volt az, aki a magyar festészet új tendenciáira az "Új Szenzibilitás" kifejezést alkotta.

Érdekes kérdés, hogy 1980 után hogyan fordulhatott a "szocialista realizmus" országaiban a képzőművészet legújabb nemzetközi irányzatai felé ez a fordulat. Ez összefüggött a magyar művészetben sokáig alig észrevehető, az 1980-as évek elején bekövetkezett, a posztmodernhez vezető átalakulással.

A kiállításon a nyolcvanas évek magyarországi központi alkotóinak fontos művei láthatók, kiegészítve néhány, akkoriban kevés figyelmet kapott művész munkáival.

Hétfő – Péntek 14 – 18 óráig
Szombat 13 – 15 óráig